ประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2553 ห้องสมุดออกให้บริการเคลื่อนที่ ณ หมู่ 6 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพห้องสมุด

นิทรรศการ 14 กุมภาพันธ์

แนะนำหนังสือเด่นประจำเดือน เมษายน 53


                                                                     ชื่อผู้แต่ง : ณารา
                                                           

ผอ.กศน.อำเภอเมือง

ผอ.กศน.อำเภอเมือง
นายทวี สว่างมณี

คุณชอบบริการใดของห้องสมุดมากที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสดออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์